Onze visie

De geestelijke en lichamelijke gezondheid van de ouderdieren vormen de basis van ieder hondje dat bij ons geboren wordt. Dat het belangrijk is om (waar mogelijk) voldoende inzicht te hebben in de voorouders van onze honden spreekt voor zich. Als de mogelijkheid zich aandient proberen we de honden te ontmoeten. Dat we hier, soms grote afstanden, voor moeten reizen is voor ons nooit een belemmering.

Naast een goede geestelijke en lichamelijke gezondheid streven wij er ook naar om ras-typische honden te fokken. Maar dit mag nooit ten koste van de geestelijke en lichamelijke gezondheid van zowel ouderdieren als hun pups gaan. Echter zijn wij ons er terdege van bewust dat hoezeer we ook ons best doen, volledige garanties er nooit zullen zijn.

Onze pups worden allemaal ontwormd, inge├źnt en gechipt. Daarnaast krijgt u een stamboom afgegeven door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland en een Europees dierenpaspoort van ons mee. Wij werken met een koopcontract wat u voorafgaand aan het ophalen van de pup uiteraard thuis rustig door kunt lezen.

We proberen u zoveel mogelijk voor te bereiden op de komst van de pup door u vooraf voldoende informatie te geven. Dit doen wij onder meer met behulp van gedoseerde informatie verstrekking via whatsapp. Wanneer u ons bezoekt zullen we u informeren over de opvoeding, verzorging en ras-specifieke kenmerken. Maar daar stopt het niet, ook wanneer de pup in zijn nieuwe gezin is staan wij altijd klaar om uw vragen te beantwoorden.

Wij bieden ook na het ophalen van uw puppy verschillende mogelijkheden op contact te houden en ervaringen uit te wisselen. Wij hechten grote waarde aan een goed wederzijds contact.